s.1    galleriet    s.3


Geminero Somebody's Darling "Blaze"

Mississippi Red Destiny "Destiny"

Stand Strong Back In Business "Fjant"

Stand Strong Back In Business "Fjant"

Zican's Fortune Teller "Nitro"

Zican's Fortune Teller "Nitro"

Zican's Fortune Teller "Nitro"

Wizage Classy Caramel "Puma" i ett av momenten i MT

Wizage Classy Caramel "Puma" i ett av momenten i MT

Tibridge Active Egon "Harry"

Conviction's Challenger "Kapten", under utbildning till väktarhund

Conviction's Be My Lovely Lady "Xtra", under utbildning till väktarhund


Conviction's Engine "Bubba", uppletande


Conviction's Be My Lovely Lady "Xtra"


Conviction's Be My Lovely Lady "Xtra"

Tibridge Affensive Max

s.1    galleriet    s.3