Protokoll från uppfödarmöte, Huskvarna 5/4 -08
 
 
* Mötet öppnas
 
* Vald till mötesordförande
- Micke Eriksson

* Vald till sekreterare
- Jenny Stein
 
* Justerare:
   Ludde Tercha och Anna Andersson
 
* Information från styrelsen om den nytillsatta avelkommitéen och dess
  arbetsuppgifter. Info och diskussion ang dispens och dna-typning
 
* Webbansvarig informerar om den nya hemsidan och arbetet med denna.
 
* Uppfödarlistan diskuteras.
 
* MH-Anna A ska ingå i utställning/tävlingskommitéen och ha ansvar
  för att se över vilka möjligheter det finns för klubben att underlätta
  för medlemmarna att få plats på MH:n.
 
* Diskussion runt motionerna som fanns på årsmötet
 
* Aktiviteter i klubben - Lokalombud. Intresselista skickades runt, så
att dom som vill vara ombud i sin region kan anmäla sig.
 
* Mötet avslutas

tillbaka