Protokoll Styrelsemöte 23/2-08

 

Närvarande vid mötet var: Micke Eriksson, Susanne Bringemo, Lotta Henriksson, Vicktoria Turunen, Hossein Mohaddes, Jenny Stein

 

Vald till ordförande: Hossein

Vald till sekreterare: Jenny

Valda till justerare: Susanne och Vicktoria

 

§ 4 Inkomna förfrågningar

Det har inkommit en förfrågan till klubben om samarbete från International american pitbull terrier federation sweden. Beslut - Förfrågan avslås. Micke framför beslutet till Iapbtf.

 

Det har inkommit förfrågan från en domare som vill bli auktoriserad på amstaff.

Beslut - avvaktar med besked, i väntan på svar från referenspersonen som uppgetts på förfrågan.

 

§ 5 Uppfödarlistan

Beslut fattas om att den kommer att uppdateras efter det 2:dra uppfödarmötet under 2008. Nya kennlar som uppfyller kraven kommer att föras in efterhand när dom inkommer med uppgifter om detta.

 

§ 6 Sponsorer

Dom som sponsrar klubben kommer att läggas upp på hemsidan, samt stå med i amstaffnytt .

 

För dom som vill vara med att sponsra så kommer info på hemsidan, samt alternativ där man kan välja viken summa man vill gå in och sponsra med.

 

§ 7 Uppfödarmöte

Uppfödarmöte kommer att anordnas 6/4 i Jönköpingstrakten.

 

*Efter telefon konferens 24/2 så blir mötet flyttat till 5/4. Plats blir Huskvarna hundklubb. Tid för mötet bestäms till kl 12.00*

 

§ 8 Info till styrelsen

 Styrelsen informerades om mötet på Östek som Micke och Hossein närvarade på.

 

§ 9 Utställningskommité

 Valda till utställningskommité blev:
 Sara Wickman,
 Johanna Bohm
 Hossein Mohaddes.

 

§ 10 Shop och monter

Vald till ansvarig för Shop och monter: Johanna Bohm

 

§ 11 Avelskommité

Val till avelskommité:
Styrelsen enas om 4 kandidater till den blivande avelskommitéen. 2 av dessa är tillfrågade sedan innan och har tackat ja. Dom andra 2 kommer att tillfrågas snarast.

* Efter telefonkonferens 24/2 så meddelas att båda kandidaterna är tillfrågade och en av dom har hittills tackat ja.*

§ 12 Stadgar

Styrelsen ska under det kommande året se över klubbens stadgar

 

§ 13 Mötet avslutas


Justerare 1                                                 Justerare 2
Lotta Henriksson                                       Susanne Bringemo

tillbaka