Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte i
Svenska Am Staffklubben 3 februari 2008, Lövudden, VästeråsNärvarande:
Mikael Eriksson, Lotta Henriksson, Magdalena Berwid, Jenny Stein, Viktoria Turunen, Hossein Hohaddes


§ 1 Mötet öppnades och sekreteraren Magdalena Berwid bads föra protokollet.

§ 2 Konstituerade sig styrelsen

Vice ordförande: Lotta Henriksson       1 år kvar     
Sekreterare: Magdalena Berwid           1 år kvar     
Kassör: Susanne Bringemo                 nyval 2 år
Ledamot: Hossein Hohaddes               nyval 2år
Suppleant 1: Viktoria Turunen             omval 2 år
Suppleant 2: Jenny Stein                    nyval 1 år

§ 3 Utställningskommite
      Utses vid nästa styrelse möte.

§ 4 Avelskommitte
      utses vid nästa styrelsemöte.

§ 3 Avslutades mötet


Justerare
Lotta Henriksson

tillbaka