2- 2007
STYRELSEMÖTE HEMMA HOS LOTTA HENRIKSSON 8 MAJ 2007Närvarande: Patrik Cederlöf (Ordf.), Lotta Henriksson, Magdalena Berwid, Micke Ericsson, Micke Bergman.
Anmält förhinder: Sussi Bringemo, Viktoria Turunen.

§6 Mötets öppnas
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§7 Val av Ordförande för mötet

Patrik Cederlöf

§8 Val av protokollförare för mötet
Magdalena Berwid

§9 Val av justerare
Lotta Henriksson

§10 Uppfödarmöte och dess innehåll

1. Sekreteraren skriver dagordningen till uppfödarmötet.

2. Bjuda in Karin Drotz från Terrierklubbens avelskommite.

3. Dagordningen
* Krav för valphänvisning i Svenska Amstaffklubben

1. HD/AD status officiellt avläst.
2. Genomfört MH (Förslag av diskvalificerade punkter)
3. 1:a på utställning
4. Uppfödare ska vara medlemmar i klubben
5. Uppfödare betalar första års medlemskap i Svenska Amstaffklubben för sina valpköpare
6. Dolda fel försäkring
7. DNA

4. Plats: 30 Maj 2007, Midsommargården, Telefonplan, kl 18.00

§11 Specialen 2007

1. Specialen Kommitté
Sara Wickman
Sussi Wickman
Micke Ericsson

2. Foder sponsor är klar, Lupus AB

3. Fotograf
Magda, skall även fråga Mia Carneskog om hjälp.

4. Domar presenter
2st stora presentkorgar
5 st mindre presentkorgar
Magda tar hand om detta.

5. Anmälan till Specialen ska upp på hemsidan omgående.


§12 Världsutställningen, Terrier världsutställning samt Specialen 2008

1. Ansvariga för världsutställningen
Micke Ericsson och Viktoria Arkstig
Styrelsen var enig.

2. Ringsekreterare är klara 4 st.

3. Inga valpklasser på WW utställningen.


§13 Amstaffshoppen

Ansvarig för shoppen
Micke Ericsson

§14 Övrigt

Tält till klubben
Patrik C tar hand om detta.


§15 Mötets avslutande

Ordförande tackade för ett trevligt möte.

Vid protokollet
Magdalena Berwid                                       

Justeras
Lotta Henriksson

tillbaka