1- 2007
STYRELSEMÖTE HEMMA HOS LOTTA HENRIKSSON 20 MARS 2007Närvarande: Patrik Cederlöf (Ordf), Lotta Henriksson, Magdalena Berwid, Sussi Bringemo, Micke Ericsson, Viktoria Turunen.

§1 Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§2 Val av justerare
Lotta Henriksson

§3 Uppfödarmötet
Krav för valphänvisning
1. Officiellt HD/AD status
2. MH
3. 1:a på utställning
4. Förslag på kriterier för att få vara med på uppfödarlistan
Dessa punkter diskuterades och styrelsen var enig.

 

§4 Specialen 2007
1. Domare: Kenneth Edh och Dodo Sandahl
2. 27/7 sista anmälningsdag till specialen.
3. Tält till specialen tar Magda hand om.
Styrelsen var enig


§5 Mötets avslutande
Ordförande tackade för ett trevligt möte.

Vid protokollet
Magdalena Berwid

Justeras
Lotta Henriksson

tillbaka