Protokoll Styrelse möte 20/11, Norrtälje

 

Närvarande:

Micke Eriksson, Magdalena Berwid, Sussie Bringemo, Lotta Henriksson, Christer, Hosse. Karin.

 

Mötet öppnas.

 

Val av sekreterare

Magdalena Berwid

 

Val av justerare

Hosse, Lotta

 

Avelskommite

Karin närvarande

Hälsoenkät diskuteras.

Sammanställa delrapport av hälsoenkäten samt HD/AD till årsmötet.

Ataxia presentation av vad det är samt grund.

Sammaställa rasrapport till Terrierklubben.

Hälsoenkäten ligger kvar till 30/3 – 09

Kolla statistik hos försäkringsbolag.

 

Stadgar

Förslag diskuteras på punkter.

8 januari läggs förslag ut på nya stadgarna.

 

Struktur på årsmötet 2009

Ras rapporter lämnas av avelskommiten.

Ekonomiberättelse görs av Sussie Bringemo och Christer.

Verksamhetsberättelse görs av Micke Eriksson

Dagordningen görs av Magdalena Berwid.

Extern hjälp, med ordförande kompetens på årsmötet diskuteras.

 

Motioner/ punkter från styrelsen till årsmötet 2009

Annonser i tidningen diskuteras.

 

Inkomna Motioner

Styrelsen har inget att behandla då inga motioner inte kommit in.

 

Andra frågor

Christer har gått en utställningsansvarigkurs.

Adventure Dog konferance 13/12, Jennie Stein kommer närvara från klubben.

 

Avels konferans

Maria Olivermark och Karin kommer att genomgå denna kurs under 2009.

 

Specialen 2009

Plats bokad och klar

Wästmanlands kennelklubb, Köping. 18/7-09

Domare

Bengt Nilsson är klar

Carl Gunnar Stafgård väntas svar på.

Fest 2009 diskuteras.

Lördagen lämpligast.

En lokal bokas preliminärt

Underhållning diskuteras, trubadur? Karaoke?

Mat, sallad, grillad kyckling m.m

 

Principiellt beslut ang hantering av disciplin ärenden skall skes på striktare sätt än tidigare.

Vilket innebär att sittande styrelsen tar upp pågående disciplin ärenden till diskussion och eventuellt vidarebefordrar till SKK`s disciplinnämnd.

 

Övriga frågor

Diskuterar nästa styrelse möte.

 

Mötet avslutas

tillbaka