Protokoll Styrelsemöte 17/5 -08


N
ärvarande på mötet: Micke Eriksson, Sussie Bringemo, Johanna Bohm, Jenny Stein


Vald till mötes ordförande: Micke Eriksson

Vald till sekreterare: Jenny Stein

Justerare: Johanna Bohm, Sussie Bringemo

§ 25 Micke informerar om Tf-helgen

* Kontakt har tagits med staffe och bulle för ev framtida samarbete

§ 26 Budget för specialen

* Budgeten räknad med dom siffror som hittills finns.
* Priser och rosetter granskade.

§ 27 Shopen

* Genomgång av shopen och beslut om vad som ska köpas in.

* Sussie kollar underlag till almanacka.

§ 28 Hemsidan

* Ny webbmaster har tillsatts.

* Det som ska finnas med på den nya sidan är följande

 • Styrelsen och invalda kommiteer
 • Ras
 • Stadgar
 • Protokoll
 • Verksamhetsberättelse
 • Uppfödarlista
 • Valphänvisning
 • Sponsorer och övriga samarbetspartners
 • Bildgalleri
 • Resultat från specialen
 • Aktiviteter
 • Medlemsinfo
 • Shopen
 • Info om specialen

§ 29 Tidningen


 * Utgivningsdatum: Nr 1 sista mars, nr 2 sista Juni, nr 3 sista aug, nr 4 sista nov

* Johanna intervjuar vinnaren av årets lydnadsterrier.

* Sussie mailar frågorna till kennlarna som ska va med som uppfödarepresentation.

* Genomgång av vad den bör innehålla.

* Sponsorer

* Skk-info

* Uppfödar presentation. 2 stycken som tas i bokstavsordning efter klubbens uppfödarlista     *Samma frågor som dom tidigare har fått.

* Medlemskap

* Ordförandes rader

* Domar presentation, ev. bild

§ 30 Välkomstbrev

* Välkomstbrev till nyblivna amstaff ägare samt nya uppfödare.

* Detta ses över efter specialen

§ 31 Lokalombud

* Jenny sätter ihop ett förslag på punkter att tänka på som lokalombud

§ 32 MH

* Ska göras förfrågningar till klubbar om möjlighet till att få genomföra mh hos dom.

§ 33 Remiss

* Remiss från SKK gås igenom.

* Svar till SKK blir att vi tycker att våra valphänvisningskrav, bortsett från rasklubbs specifika krav ska gälla.

§ 34 Övriga frågor

* Info om skrivelsen angående DNA-typning till SKK.

* Info om erhållen dispens för kennel Cezeta.

 

Justerare 1                                                                                            Justerar 2      
Sussie Bringemo                                                                                    Johanna Bohm

tillbaka