Svenska Amstaffklubben Medlemsmöte 081005

   

     1. Mötes öppnande

Ordförande Mikael Eriksson hälsar alla hjärtligt välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

2a.  Val av sekreterare

       Krister Gusten

 

2b. Val av justerare

      Cathi Karlsson, Maria Olivemark

 

3.   Uppfödarlistan

       För att stå med på uppfödarlistan krävs följande:

       * Kennelprefix Amstaff samt betald medlemsavgift i Svenska Amstaffklubben.

       * Att inom 8 veckor betalt medlemsavgift i Svenska Amstaffklubben för sina valpköpare.

       * Detta gäller ej för valpar som är sålda till utlandet.

       * Om det visar sig att man ej uppfyllt dessa krav blir kenneln struken från listan.

       *  För att komma tillbaka på listan är det bara att uppfylla kraven igen.

 

4.    Valphänvisning

       Samtliga som står med på uppfödarlistan har rätt att sätta in en annons på

       Amstaffklubbens hemsida under valphänvisning till en kostnad av 300 kr för 12 

       veckor. Om man inte fått  sina valpar sålda under den tiden så kan man förlänga med

       ytterligare 12 veckor för 300 kr.  Styrelsen tar kontakt med Petra angående Ram för annons.

       Svenska Amstaffklubben fråntar sig ansvaret för annonsens innehåll samt hänvisar till

       RAS med en länk i den fasta texten.

 

5.   Specialen 2009

      Blir i Köping tillsammans med WKK Lördagen 18/7 2009. Krister tittar på domare och eventuellt nån fest plats.

 

6.   Efter påstötningar från länsklubben tar ordföranden upp diverse strul som varit runt  utställningsringar och medlemmar.

 

7.   Johanna har beställt varor till shopen. Ordföranden ber om hjälp ang Göteborgs utställningen My Dog.

 

8.  Mötet avslutas

   

Krister Gusten                                     Mikael Eriksson

Sekreterare                                          Ordförande

 

  

Cathi Karlsson                                     Maria Olivemark

Justerare                                              Justerare

tillbaka