Styrelsemöte Svenska Amstaffklubben den 8/3 2012

Närvarande: Anna Nåman, Magdalena Lind, Carina Rudebrand, Camilla Olsson, Magdalena Berwid, Krister Gustén, Karin Berggren, Olga Isaksson, Maria Olivemark

1; Mötets öppnande, ordförande förklarar mötet öppnat

2; Val av sekretrare; ordinarie sekreterare Magdalena

3;Val av justerare; Krister Gusten väljs till justerare

4; Godkännande o fastställande av dagordningen; dagordningen godkänns och fastställs

5; Föregående protokoll;medlemsmöte 1april, Nina ska kolla upp porto och inplastning för tidningen om det är momsfritt, Camilla hjälper till med tidningen, Revidering av standard skickat till Terrierklubben

6; Kassörens rapport; kassören informerar att vi har 52741:- på kontot

7; Inkomna skrivelser; SKK's standardkommitté som höll ej med om klubbens synpunkter på felaktigt översättning. Inväntar svar från Terrierklubben .

8; Mentalkommittens rapport; fråga uppkom om hur man ska göra vid ev återbud, mentalitetskommitten tar upp frågan och avgör vad som är rimligt, förslag om att återbud ska ske senast en vecka innan om pengar ska betalas tillbaka, beroende på om det går att ordna reserv.

McMarras har erbjudit sig låta klubben få några platser på ett av hennes MH´n i södra sverige, beslutas att tacka nej till detta tillsvidare då kommitten arbetar med saken.

9; Avelskommttens rapport ; Maria berättar att rasklubben behöver ta upp vad den gör för att motverka kamphundsförbud samt hur man arbetar med BPH i RAS utvärderingen. Kommittén har därför skrivit ett tillägg till RAS utvärderingen angående vårt arbete kring rasförbud.

Maria och Carolin Ljung från mentalkommittén representerar klubben på SKK's avelskonferens med tema mentalitet.

10;Utställningskommittens rapport; Utställningskommitten rapporterar att vi fått en ny huvudsponsor i form av Royal canin.

Fråga om hedersmedlem till specialen uppkom och Fredrik Steen föreslås, styrelsen ställer sig positiv till detta men då det behöver röstas fram på ett årsmöte föreslås att Fredrik Steen läggs fram som förslag på hedersmedlem till nästa årsmöte.

11;Tidningen; Dan slutar som ansvarig och Camilla tar över.

12; Uppfödarlistan; Nu finns krav på valpkull, förslag att ta bort kravet då detta utesluter många nya uppfödare som ofta följer reglerna men ej får hänvisning. Belsutas att kravet på valpkull tas bort för uppfödarlistan.

13; Övrigt: Medlemsmöte i höst är bestämt, och föreläsare Moa Persson är inbjuden och har tackat ja, temat för medlemsmötet är anatomi.

Förslag om justering av showlistan, förslag att justera listan över showamstaff till att ge poäng för HD/ad etc som för arbetande, detta för att harmonisera listorna,bordlägges till årskiftet.

Föreningsteknikboken, fortfarande saknas en del exemplar, mail skickas ut till berörda om att återlämna sina böcker, annars kommer dessa debiteras. Rallylydnad på specialen, ny budget har lämnats och godkänts, därmed godkänns även årets tävling.

14; Nästa möte; nytt möte planeras i maj, förslag på tider kommer via mail.

15; Mötets avslutande; mötet avslutas

 

 

 

tillbaka